Første møte i Nasjonal ressursgruppe for økologisk jordbruk

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Det har i dag vært første møte i Nasjonal ressursgruppe for økologisk jordbruk. Dette er en sammenslåing av det som tidligere var Dialogforum for økologisk jordbruk og Nasjonal ressursgruppe i prosjektet Landbrukets Økoløft, og er et samarbeid mellom Landbruks- og matdepartementet og Landbrukets Økoløft.

På møtet deltok representanter fra hele verdikjeden for økologisk jordbruk, forvaltning, forskningsmiljøer og organisasjoner. Landbruks- og matminister Sandra Borch ledet første del av møtet, og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag ledet andre del av møtet.

– Jeg er glad for å kunne delta på dette første møtet i Nasjonal ressursgruppe for økologisk jordbruk, sier landbruks- og matminister Sandra Borch. – Det er verdifullt å kunne møtes på tvers av verdikjeden og diskutere ulike innfallsvinkler og løsninger til problemstillinger rundt økologisk landbruk.

Tema for dagens møte var offentlig innkjøp. Helse Førde og Oliver Prøven fra Njøs frukt- og bærsenter fortalte om hvordan de klarte å få Helse Førde til å bli Norges eneste helseforetak med nær 20 pst. økologisk mat, og BAMA orienterte om hva BAMA trenger i et anbud for å kunne levere godt på norske økologiske produkter. Viken fylkeskommune og Matvalget orienterte også om arbeid med offentlige anskaffelser.

En viktig del av møtet var en åpen diskusjon blant deltakerne om offentlig innkjøp av økologisk mat. Deltakerne på møtet hadde på forhånd forberedt seg på ulike problemstillinger innen offentlig innkjøp. Det var en god og engasjert diskusjon, med mange gode momenter i det videre arbeidet med offentlig innkjøp.

Deltakerne i Nasjonal ressursgruppe for økologisk jordbruk er BAMA, Biologisk-dynamisk Forening, Bondens marked, Coop Norge, Debio, DebioInfo, Felleskjøpet Agri, Gartnerhallen SA, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Landbruks- og matdepartementet, Mattilsynet, Naturbruksskolenes forening, NIBIO, Norges Bondelag, Norges Bygdeungdomslag, Norgesgruppen, Norgesmøllene, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbruksrådgiving, Norsk senter for økologisk landbruk, Statsforvalteren v/ Statsforvalteren i Oslo og Viken, Stiftelsen Norsk Mat, Rema 1000, Rørosmeieriet, Tine og Økologisk Norge.

Landbruksdirektoratet er observatør.