Første spesialutsending for hav i FN

- Jeg gratulerer Peter Thomson med utnevnelsen som FNs spesialutsending for hav. Fokuset på utfordringene og mulighetene for verdens hav er avgjørende for å oppnå bærekraftig utvikling. Jeg setter stor pris på António Guterres’ sterke lederskap i denne saken, sier statsminister Erna Solberg.

FNs generalsekretær trapper opp FNs fokus på hav ved å utnevne den tidligere presidenten for generalforsamlingen i FN, Peter Thomson, som den første spesialutsendingen for hav i FN. Utnevnelsen ble offentliggjort på konferansen om hav som ble arrangert i tilknytning til FNs generalforsamling 20. september.

- Jeg er glad for å kunngjøre at Norge vil sørge for støtte og finansiering for FNs spesialutsending for hav, og vi ser fram til å samarbeide tett med ham, sier Solberg.

Framtidig verdiskaping basert på marine ressurser vil avhenge av vår evne til å opprettholde god miljøstatus og artsmangfold i innsjøer og i havene. Den norske regjeringen vil fortsette å jobbe for økt oppmerksomhet av dette spørsmålet internasjonalt, og vil ta en aktiv rolle for å finne gode løsninger. Norge vil i 2019 arrangere den sjette internasjonale Our Ocean-konferansen, som er en internasjonal konferanse som jobber for å bedre klimatilstanden i verdens hav.

- Havene er nøkkelen til framtiden. Men forsøpling av havene er et økende problem internasjonalt. Norge deltar i det internasjonale arbeidet for å bekjempe marin forsøpling og mikroplast. Vi lanserer et utviklingsprogram som tar sikte på å redusere marint avfall, og forbedre avfallshåndteringen i utviklingsland, sier statsminister Solberg.

Til toppen