Forsvaret får «nye» CV90 kampvogner

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Fredag 13. mai ruller de fire første av totalt 20 ombygde CV90 kampvogner fra RITEC i Levanger. Disse kampvognene vil være med på å styrke den operative evnen til Forsvaret.

– Regjeringen styrker Hæren i tråd med vedtatt langtidsplan, og disse kjøretøyene av typen CV90 inngår i planene for oppbyggingen av en større landmakt i årene fremover, sier statssekretær Bent Joacim Bentzen.

Under coronaepidemien ble det bevilget midler for å støtte norsk næringsliv, og flere av anskaffelsesprogrammer i forsvarssektoren ble satt i gang raskere enn planlagt. Dette prosjektet skulle ikke starte før i 2024.

– Ved ombyggingen av disse vognene, har det vært viktig for regjeringen at det er norske arbeidsplasser som blir støttet. Det har vært mulig takket være et smidig og godt samarbeid mellom Forsvaret, Forsvarsmateriell, RITEC og rettighetshaveren BAE Systems Hägglunds, sier statssekretæren.

I dag ruller de fire første vognene ut av produksjonen og leveres til Forsvaret og Forsvarsmateriell. Totalt skal det leveres 20 CV90 kampvogner.

– I årene som kommer vil det bli anskaffet mer kjøretøymateriell til Hæren, og RITEK bør med sin kompetanse og kapasitet ligge godt an til å konkurrere om disse oppdragene avslutter statssekretær Bentzen.

De som er på bildet er fra venstre sjef BAE Systems Hägglunds Tommy Gustavsson-Rask, direktør Forsvarsmateriell Gro Jære og styreformann Ritek Edgar Fossheim.
De som er på bildet er fra venstre sjef BAE Systems Hägglunds Tommy Gustavsson-Rask, direktør Forsvarsmateriell Gro Jære og styreformann Ritek Edgar Fossheim. Foto: Forsvarsmateriell