Forsvarets befalsskole flyttes til Kjevik

- Den sikkerhetspolitiske situasjonen er alvorlig. Uroen der ute og behovet her hjemme gjør at vi må styrke Forsvaret. Som en del av dette, har regjeringen bestemt at Kjevik ikke skal legges ned, men benyttes som ny lokasjon for befalsskolen. Befalsskolen flyttes dermed fra Sessvollmoen til Kjevik. Fasilitetene på Kjevik er gode og regjeringen mener det er viktig når vi nå skal bygge opp Forsvaret å utnytte eksisterende baser og leire på en best mulig måte, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Flyttingen er en av regjeringens anbefalinger i den nye langtidsplanen for forsvarssektoren, som legges frem for Stortinget 5. april.

- Vi har store mangler på eiendom, bygg og anlegg i forsvarssektoren i dag og vi har ikke råd til å avhende en så god og velfungerende leir som Kjevik. For å styrke Norges forsvarsevne skal vi snarere utvide og bygge opp kapasiteten i Forsvarets utdanningssystem. Forsvarets befalsskole på Kjevik blir viktig i den nye satsingen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

For å styrke Norges forsvarsevne må kapasiteten i Forsvarets utdanningssystem bygges opp og utvides, samtidig som Forsvaret styrkes med langt mer personell i årene fremover.

- Personell og kompetanse vil bli et viktig område i ny langtidsplan. Ved å flytte befalsskolen til Kjevik legger vi til rette for å øke utdanningskapasiteten de kommende årene, sier Gram.

Den planlagte økningen av Forsvarets struktur krever tiltak for å øke utdanningskapasiteten på grunnleggende befalsutdanning. Kapasiteten ved Sessvollmoen er i dag fullt utnyttet og en økning av utdanningskapasiteten vil kreve utbygging av nye forlegninger og undervisningsfasiliteter. Flyttingen vil frigjøre kapasitet på Sessvollmoen for blant annet utvikling av støtteavdelinger til alliert mottak.

Samlet sett har regjeringen vektlagt en løsning som kan gi en helhetlig og rasjonell utnyttelse av eksisterende eiendoms- og bygningsmasse, som også vil være gunstig i et bærekraftperspektiv.

Med etableringen av Forsvarets befalsskole på Kjevik forsterkes den militære tilstedeværelsen på Sørlandet, som i dag er representert med 27 HV-områder innenfor dagens HV-08, hvorav ti har ansvar innenfor Agder fylke.

Ved Forsvarets befalsskole gjennomføres hoveddelen av grunnleggende befalsutdanning i Forsvaret. Skolen, som er underlagt Forsvarets høgskole, ble opprettet i 2019 på Sessvollmoen i Ullensaker kommune. Befalsskolen erstattet de tidligere befalsskolene i forsvarsgrenene.

Skolen består i dag av om lag 40 årsverk, og utdanner årlig rundt 310 sersjanter og kvartermestere til Forsvaret. Utdanningen kvalifiserer for videre karriere som spesialistbefal.

Flyttingen av Forsvarets befalsskole til Kjevik får ingen følger for beslutningen om å flytte Luftforsvarets skolesenter til Værnes.