Forsvarsministeren besøkte norske styrker i Litauen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

19. mai besøkte forsvarsminister Bjørn Arild Gram Litauen. – Den norske styrken på om lag 190 personer blir stående i Litauen til august. Norge planlegger å bidra til NATO-styrken også etter august, men på hvilken måte og omfang er ikke besluttet enda, sier forsvarsministeren.

Forsvarsminister Gram møtte Litauens forsvarsminister Arvydas Anušauskas under besøket i Vilnius.
Forsvarsminister Gram møtte Litauens forsvarsminister Arvydas Anušauskas under besøket i Vilnius. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Under besøket hadde forsvarsminister Gram ett bilateralt møte med Litauens forsvarsminister Arvydas Anušauskas. Tema for samtalene var den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa i lys av Russlands angrep på Ukraina, det norske styrkebidraget i Litauen, samt Finland og Sveriges NATO-søknader.

– Norge står sammen med våre allierte og nordiske naboer med sterke reaksjoner mot Russland. Norge støtter opp om alliert samhold, og har forsterket vårt bidrag i Litauen, sier Gram.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram fra hans besøk hos norske styrker i Litauen
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram fra hans besøk hos norske styrker i Litauen. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

NATO-styrken i Litauen ble etter Russlands angrep på Ukraina forsterket, økt og forlenget for å vise samhold og solidaritet med Norges allierte.

Besøkte den norske eFP-styrken i Rukla
Sjef Hæren Lars Lervik og forsvarsministeren besøkte det norske mekaniserte infanterikompaniet som er en del av Enhanced Forward Presence (eFP); NATOs fremskutte nærvær i Baltikum.

– Jeg er imponert av jobben soldatene fra Hæren gjør hver dag i Litauen for Norge, Litauen og NATO. I min samtale med soldatene der var det også tydelig at soldatene oppfattet oppdraget som veldig meningsfylt i den nye tiden vi står i. Jeg fikk også bekreftet fra min litauiske kollega at de setter stor pris på bidraget fra Norge, avslutter forsvarsministeren.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram hos eFP i Litauen.
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram ble tatt i mot av den tyske bataljonsjefen, Sjef Hæren Lars Lervik og kompaniledelsen i Rukla. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Fakta om bidraget:
- Det norske bidraget inngår i en tyskledet bataljonsstridsgruppe. Norge har siden 2017 hatt ulike bidrag fra Hæren.
- I 2022 skulle Forsvaret i utgangspunktet stille med ett mekanisert kompani med stridsvogn-kapasitet på om lag 140 personell. Dette ble i februar forsterket med én tropp og nødvendige støttefunksjoner, i størrelseorden inntil 50-60 soldater. Det vil si at størrelsen på det norske bidraget nå er på omlag 190 soldater.
- Bidraget er med på å opprettholde og videreutvikle det tette hærsamarbeidet med Tyskland og Nederland. eFP-styrken i Litauen har i tillegg styrker fra Belgia, Island, Tsjekkia og Luxembourg.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram hos eFP i Litauen.
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram hos eFP i Litauen. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret