Presseinvitasjon:

Forsvarsministeren til Kirkenes

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Bjørn Arild Gram sitt første besøk som forsvarsminister går til Garnisonen i Sør-Varanger (GSV) onsdag 27. april.

Pressen inviteres når forsvarsministeren møter ledelsen og de ansatte, og får omvisning på Høybuktmoen leir. Her vil han også få en demo fra Jegerkompaniet og kamp-støttekompani. Videre er media velkomne til å delta når statsråden besøker observasjonsposten på Bjørnsundhøyden, og til Pasvik grensestasjon hvor forsvarsministeren vil møte vernepliktige og få en demo av Quick Respons Force (QRF) som rykker ut ved grensekrenkelse

Oppmøte på Høybuktmoen Leir, Vakta: Kl 11.00

Påmelding sendes til marita.hundershagen@fd.dep.no / tlf 902 87 846

Ved ankomst til Høybuktmoen Leir, Vakta, må dere levere inn legitimasjon, for å få besøkskort.

Dere vil da bli fulgt inn i leiren av en representant for avdelingen.