Vemork

Forsvarsministerens tale ved åpningen av Tungtvannskjelleren

Tungtvannskjelleren på Vemork ble offisielt åpnet av forsvarsminister Bjørn Arild Gram.
Tungtvannskjelleren på Vemork ble offisielt åpnet av forsvarsminister Bjørn Arild Gram. Foto: Bjørn Harry Schønhaug

Ambassadør, kjære venner, godtfolk.

*

I dag markerer vi åpningen av museumsbygget Tungtvannskjelleren her på Vemork.

Det er svært gledelig at det har vært mulig å sette anlegget i en slik stand.

En imponerende innsats er nedlagt siden ideen om å gjenskape disse lokalene ble unnfanget.

Takket være innsats av mange gode krefter blir historien tatt vare på.

Tungtvannskjelleren er håndfast historie.

Industrihistorie og krigshistorie.

*

Tungtvannskjelleren på Vemork i Rjukan.
Tungtvannskjelleren på Vemork i Rjukan. Foto: Tomasz Wacko / NIA

Det var utbyggingen av vannkraften og den kraftkrevende industrien som skapte det moderne Norge fra slutten av 1800-tallet.

En pionertid for norsk næringsliv og samfunnsbygging,

preget av ny teknologi og avansert ingeniørkunst.

Preget av vilje til å satse og av framtidsrettede politiske beslutninger.

Rjukan-Notodden industriarv er nå en del av verdensarven.

En enestående kombinasjon av industriutvikling og utnyttelse av naturressurser knyttet til dette landskapet.

*

Hydrogen til gjødselindustrien var blant produktene fra anlegget på Vemork.

Tungtvann er et biprodukt fra hydrogenproduksjonen.

Tungtvann ble brukt for å kontrollere kjernereaksjoner i utviklingen av atomvåpen.

At Nazi-Tyskland ikke var i nærheten av å utvikle fungerende atomvåpen, forringer ikke sabotørenes innsats.

Det var tungtvannet som satte Vemork på stormaktenes strategiske kart under andre verdenskrig.

Vemork var et av få steder i Europa hvor det ble produsert tungtvann.

*

Vi har hørt historien om de dristige sabotasjeaksjonene mot tungtvannsanlegget.

Sabotasjeaksjonene som skulle hindre at fienden utviklet atomvåpen.

Norske unge menn som var villige til å satse alt for å stanse tungtvannsproduksjonen

og hindre fienden i å sikre seg den viktige ressursen.

For å bidra til den allierte seieren, og

for å bidra til Norges fred og frihet.

Aksjonene kostet sivile og militære liv.

Men norske spesialstyrker viste at det fantes alternativ til flybombing.

Noe som kunne ført til større tap.

*

Vi har hørt at sabotasjeaksjonen mot Tungtvannskjelleren på Vemork i 1943 er et

skoleeksempel på hvordan spesialoperasjoner skal gjennomføres.

Historien er anerkjent internasjonalt og den er pensum ved militære utdanningssteder.

Læremestrene er gått bort, men fortsatt lærer unge menn og kvinner av dem.

*

Sabotasjeaksjonen mot tungtvannsproduksjonen var en del av den allierte innsatsen mot Nazi-Tyskland.

Det var britiske Special Operations Executive som sto bak. Organisasjonen som opererte i okkuperte land i Europa.

Norske Kompani Linge var en del av Special Operations Executive.

Demokratiske nasjoner sto sammen mot et umenneskelig regime.

Mot et system der verdier vi holder høyt ikke hadde noen plass.

Norge hadde erklært sin nøytralitet ved krigsutbruddet høsten 1939,

men bittert erfart at det ikke fantes sikkerhet uten samarbeid.

Da det strategiske overfallet rammet oss 9. april 1940, hadde nøytralitetserklæringen ingen betydning.

*

Under okkupasjonen utviklet det seg et nært samarbeid med Storbritannia og andre allierte.

Kompani Linge viste sammen med krigsseilerne, flygerne og andre norske kvinner og menn at Norge kunne bidra i krigsalliansen.

Vi var helt avhengige av våre allierte i kampen mot nazismen – slik vi nå er avhengige av våre allierte for vår sikkerhet.

*

Tungtvannskjelleren er en fin tilvekst til Norsk Industriarbeidermuseums utstillinger her på Vemork.

Jeg gratulerer dem som har bidratt og takker på vegne av oss som får oppleve det.

Denne delen av vår historie er nå godt dokumentert og kan formidles bedre enn tidligere.

Slik kan oppvoksende generasjoner få større forståelse for hva som kreves i kampen for fred, frihet og demokrati.

Slik at vi ikke glemmer.

Det er en ære og en glede for meg å erklære Tungtvannskjelleren for åpnet.