Forsvarsministerens tale ved medaljeparaden for norske styrkebidrag til Mali

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide holdt denne talen ved medaljeseremonien 29. mai 2015 for MINUSMA 1, MINUSMA 2 og Task Enabeling Force M. MINUSMA står for "UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali".

Les også Forsvarets nettsak om seremonien.

Bilder fra medaljeparade for det norske styrkebidrag til Mali, The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA). Medaljene ble overrakt av generalløytnant Morten Haga Lunde, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) i Bodø, mens Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide hilste på alle som mottok medalje under sermonien på Akershus festning. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide holdt denne talen ved medaljeseremonien 29. mai 2015 for MINUSMA 1, MINUSMA 2 og Task Enabeling Force M:

*Sjekkes mot fremføring*

 

Soldater, kjære alle sammen, 

Til dere som nettopp er tilbake: Velkommen hjem! Til dere alle: Velkommen hit!

I dag er vi samlet for å takke og hedre dere. Med deres bidrag har Norge igjen kunnet vise at vi er en ansvarlig internasjonal aktør som bidrar til fred, sikkerhet og stabilitet i verden. Dere har gjort Norge i stand til å bidra til det viktige arbeidet FN gjør i Mali. 

Å takke og ønske soldater velkommen hjem etter et krevende internasjonalt oppdrag blir aldri dagligdags for meg. Dere gjør oss alle stolte!

MINUSMA-operasjonen skal bidra til at myndighetene gjenoppretter kontrollen over Nord-Mali, støtter nasjonal dialog og avholder frie valg. Operasjonen skal også støtte humanitær bistand, fremme menneskerettigheter og bevare kulturminner. Det er et oppdrag som krever tålmodighet og kløkt.

Situasjonen i Mali og i regionen påvirker også vår egen og europeisk sikkerhet. Terrorisme, organisert kriminalitet og ulovlig migrasjon er utfordringer som har direkte sammenheng med ustabilitet i Mali og Sahel. Å bidra til fred i regionen er derfor også i norsk utenriks- og sikkerhetspolitisk interesse. 

I Nord-Mali har folkegrupper levd under svært vanskelige forhold lenge, og vært utsatt for store prøvelser. De aller fleste som bor i dette ørkenområdet har begrenset tilgang på ressurser. Fattigdom er utbredt. Når væpnede konflikter får fotfeste i slike områder, blir situasjonen fort prekær. Da er det viktig å ha mennesker i vårt land som tar et skritt frem, som sier ja til å gjøre en meningsfylt jobb på våre vegne. Dere er disse menneskene. Det er dere som gjør det mulig å gå fra ord til handling.

Selv om det ikke finnes utelukkende militære løsninger, er FNs militære bidrag en viktig forutsetning for at samfunnsfunksjoner skal kunne fungere. Funksjoner som befolkningen er helt avhengig av. En svak sentralmakt og et samfunn preget av vold mellom ulike opprørsgrupper fører til matmangel, brudd på menneskerettigheter og utrygghet. En ond spiral. 

Ved å bidra til stabilitet, kan nytt håp tennes. Stabilitet skaper forutsetninger for det møysommelige arbeidet med å etablere en velfungerende stat.

Takket være dere har FNs styrkesjef mottatt et kontinuerlig oppdatert situasjonsbilde som har gitt grunnlag for tidsriktige beslutninger.

Det norske bidraget i Mali er del av et nybrottsarbeid i FN-sammenheng. Gjennom denne operasjonen har en internasjonal styrke for første gang bidratt med etterretning og analysearbeid. Det er informasjon som blir stadig viktigere for at FNs overordnede oppdrag skal lykkes. Og dere har bidratt på en veldig god måte! 

Fra FN og samarbeidspartnere i regionen har dere høstet mange lovord for det arbeidet dere har gjort. Et arbeid som har gitt operasjonelle erfaringer FN vil bygge videre på – både i pågående operasjoner og i fremtidige.

I dag er det nesten på dagen to år siden den første kontingenten deployerte, og mange av dere er her i dag. Den positive tilbakemeldingen på bidraget var sterkt medvirkende til at regjeringen for et år siden besluttet å utvide vår deltakelse.


Den faglige spisskompetansen og erfaringen fra andre operasjoner dere gikk inn i oppdraget med, gjorde dere særlig godt egnet til å etablere en etterretnings- og analyseenhet i en FN-operasjon. En større gjennomgang av FNs operasjonskonsepter er nå i gang. Med høy kompetanse og godt militært håndverk har dere i praksis bidratt til å modernisere FNs fredsoperasjoner.

Jeg vil også fremheve det arbeidet som Task Enabeling Force (TEF) har gjort i området. Dere har konstruert og etablert velfungerende leirer på en forbilledlig måte. Dette arbeidet er verdsatt og berømmet av FN, og det er blitt en modell for hvordan slikt arbeid kan gjøres. En takk til dere som var del av TEF, og som gjorde jobben på rekordtid.

På vegne av regjeringen vil jeg takke og anerkjenne dere alle for den jobben dere har gjort, og innsatsen dere har lagt ned. Takken går også til dere som har hatt ansvar hjemme mens våre soldater har vært ute. 

Ektefeller og kjærester, barn og foreldre, søsken og nære venner – dere har ikke bare vært berørt av oppdraget, dere har vært en del av det. Takk for støtten dere har gitt våre soldater i et krevende oppdrag.

Med deres innsats har Norge kunnet ta sin del av ansvaret for internasjonal fred og sikkerhet. Dere kan være utrolig stolte over den jobben dere har gjort, og vi er stolte av dere. Ta vare på de gode minnene, ta vare på kunnskapen dere har fått, ta vare på hverandre.

 

 

 

Til toppen