Fra 1. juli kan Tolletaten ta alkotest av motorvognførere i tollkontroll

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Vi vet at kjøring i rus er en betydelig faktor i alvorlige trafikkulykker, og det er i dag urovekkende mange bilister som kjører i rus på norske veier. Regjeringen ønsker derfor å styrke kontrollen med ruskjøring. Fra 1. juli vil også Tolletaten få mulighet til å ta en alkotest av bilførere som blir stoppet i tollkontroll, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

– Alle de som hver dag tar på seg tolluniformen bidrar til å holde Norge tryggere. De gjør en viktig jobb i kampen mot innførsel av narkotika, og andre ulovlige varer. De har stor kompetanse og sterk tilstedeværelse på den norske grensen. Med dette vil tollerne også kunne bidra i kampen om å holde veiene våre trygge, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Kan teste og holde ruspåvirkede bilister tilbake med makt

Fra 1. juli 2023 iverksettes endringer i vegtrafikkloven som gir Tolletaten adgang til å utføre foreløpig testing av om fører av motorvogn er ruspåvirket. Testen kan tas når motorvognen er stanset i forbindelse med en vareførselskontroll. Tolletaten vil også ha adgang til å holde føreren tilbake med makt dersom vedkommende forsøker å unndra seg kontroll eller inntil føreren er overlevert politiet.

Det har til nå kun vært politiet som har hatt myndighet til å gjennomføre kontroll av ruspåvirket kjøring.