Fremtind Forsikring kan opprettholde eierskapet i Fremtind Service

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Finansdepartementet har i dag gitt Fremtind Forsikring dispensasjon fra finansforetaksloven slik at selskapet kan opprettholde eierskapet i Fremtind Service (tidligere Fjellinjen).

Fremtind Service har tillatelse som AutoPASS-utsteder og tilbyr tjenester for blant annet betaling av bompasseringer. Finanstilsynet påla i vedtak 28. april 2021 Fremtind Forsikring å selge aksjene i Fremtind Service. Finanstilsynet viste til at utstedervirksomhet er forsikringsfremmed virksomhet, og derfor ikke er forenlig med virksomhetsreglene i finansforetaksloven. Vedtaket ble påklaget til Finansdepartementet 2. juni 2021.

Finansdepartementet deler Finanstilsynets vurdering om at utstedervirksomhet er forsikringsfremmed virksomhet. Finansdepartementet har likevel under tvil kommet til at det kan gis dispensasjon i saken. Det ble lagt vekt på særegenhetene ved utstedervirksomhet, herunder at virksomheten er regulert gjennom utstederforskriften, samt hvilken risiko utstedervirksomhet innebærer.