Pressemeldingar

Gjelsvik presenterer nye nasjonale forventningar

Denne veka legg regjeringa fram nye nasjonale forventningar. Kommunal- og distriktsministeren presenterer forventningane digitalt 20. juni.

Regjeringa legg kvart fjerde år fram nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging for å fremje ei berekraftig utvikling i heile landet. Fylkeskommunane og kommunane skal følgje opp dei nasjonale forventningane i planstrategiar og planar. Forventningane skal også leggjast til grunn av statlege styresmakter når dei tek del i planlegginga.

Presentasjonen blir publisert klokka 14.00.