Pressemeldinger

Gjør det lettere for kommunene å ta i bruk bygg under pandemien

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Koronapandemien fortsetter å skape utfordringer for samfunnet. – For å gjøre det enklere for kommunene å etablere blant annet test- og vaksinestasjoner, gir vi unntak fra krav om søknad etter plan- og bygningsloven, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram. Forskriften med midlertidig endringer trer i kraft umiddelbart.

Stortinget har tidligere vedtatt midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe konsekvenser av koronapandemien. De midlertidige lovendringene falt bort 1. desember.

Nå er det igjen høyt smittetrykk over hele landet. Den siste tiden har departementet fått flere henvendelser fra kommuner om å gjeninnføre muligheten til å gi unntak fra plan- og bygningsloven. Enkelte kommuner har gitt uttrykk for at situasjonen er akutt, og at tiltak må på plass raskt. Dette gjelder særlig muligheten til å etablere test- og vaksinestasjoner.

Unntaket i den midlertidige forskriften gjelder for bygg som i en kort periode skal brukes til helse- og omsorgstjenester, barnehage, skole, barneverninstitusjon, krisesenter og krisesentertilbud, familievernkontor og innkvartering av asylsøkere.

– Kommunene har vært hardt rammet av koronakrisen i lang tid. Vi ønsker å fjerne hindringer som gjør det vanskelig å håndtere pandemien. Nå gir vi kommunene handlingsrom slik at de raskt kan ta i bruk egnede lokaler til blant annet testing og vaksinering. Dette er viktig for å kunne oppfylle smittevernkravene, og kan også bidra til å avlaste sykehusene, sier Gram.

Unntaket gjelder både for endret bruk av eksisterende bygg og ved utplassering av midlertidige bygg, som skolepaviljonger, brakker og telt. Kommunene kan også gi unntak fra krav om nabovarsel. I tillegg gjelder det en rekke unntak fra byggteknisk forskrift. Krav til forsvarlig sikkerhet ligger fast.

Den midlertidige forskriften gir ikke unntak fra reglene om dispensasjon, men det er gitt egne tidsfrister for både kommunen og statlige myndigheter i slike saker. Kommunen kan behandle og avgjøre dispensasjonen dersom statlige myndigheter ikke overholder fristene.

Forskriften trer i kraft straks og gjelder fram til 1. januar 2023.

Kommunal- og distriktsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00