Gjør ikke endringer i offentleglova

Regjeringen fikk mer enn 3400 svar på høringsforslaget om endringer i offentleglova. Etter en helhetlig gjennomgang finner ikke regjeringen grunnlag for å gå videre med saken.

Regjeringen la den 31. mars 2023 på høring et forslag om endringer i offentleglova. Forslaget gikk ut på å innføre et tillegg til offentleglova § 14 første ledd for å klargjøre at bestemmelsen også gir adgang til å gjøre unntak fra innsyn i informasjonen i journalen om organinterne dokumenter.

– Vi har lyttet til innspillene, og basert på disse finner ikke regjeringen grunnlag for å gå videre med saken, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– For Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering er det viktig å hegne om demokratiet og gjennomsiktighet i forvaltningen. Vi setter pris på det store engasjementet i denne saken. Etter høringsrunden mener vi det er riktig å skrote forslaget, sier Mehl (Sp).