Norge fortsetter støtten til kamp mot aids, tuberkulose og malaria

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Covid-19-pandemien har gjort kampen mot en del andre smittsomme sykdommer vanskeligere. Norge vil være en pålitelig støttespiller i kampen mot aids, tuberkulose og malaria og fortsetter sin langsiktige støtte til Det globale fondet.

Regjeringen bidrar med to milliarder kroner til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria. Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim kunngjorde bidraget under en konferanse i New York 21. september.

Det globale fondet er den største kanalen for støtte til kampen mot aids, tuberkulose og malaria. Norge har bidratt med mer enn ti milliarder kroner siden etableringen i 2002. Regjeringen gir nå ytterligere to milliarder kroner samlet for treårsperioden 2023 til 2025.

– Det har vært store tilbakeslag i arbeidet mot de tre sykdommene som følge av covid-19-pandemien. Spesielt stort tilbakeslag har det vært i bekjempelse av tuberkulose. Det vil være enorme menneskelige og økonomiske gevinster på sikt ved å investere tilstrekkelig nå, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim, i forbindelse med konferansen i New York, hvor blant andre USAs president Joe Biden deltok.

Da Det globale fondet ble etablert for 20 år siden, var aids, tuberkulose og malaria de tre dødeligste pandemiene verden sto overfor. Det globale fondet har siden den gang investert mer enn 55 milliarder amerikanske dollar i kampen mot sykdommene og bidratt til å redde 50 millioner liv. I 2021 bidro Det globale fondet til at 23,3 millioner mennesker fikk hiv-behandling, 5,3 millioner personer fikk behandling mot tuberkulose og 133 millioner myggnett mot malaria ble utdelt.

En sentral partner

Målet er mobilisering av 18 milliarder amerikanske dollar for å ta igjen det tapte etter pandemien og for å oppnå bærekraftsmålene for de tre sykdommene innen 2030.

– Kvinners og jenters seksuelle og reproduktive helse og rettigheter er under press i mange land. Regjeringen jobber aktivt for å verne om resultatene og framgangen som er oppnådd og beskytte etablerte normer og rettigheter mot tilbakeslag. Det globale fondet er en sentral partner i regjeringens innsats for seksuell og reproduktive helse og rettigheter, sier utviklingsministeren.

Det er mottakerlandene selv som er ansvarlig for å gjennomføre programmene som er finansiert av Det globale fondet. Fondet sikrer, gjennom partnerskap med FNs aidsprogram og andre samarbeidspartnere, at seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, kvinne- og likestillingshensyn, og dessuten involvering av lokalsamfunn, blir ivaretatt.

Under pandemien har Det globale fondet gjort en ekstra innsats for å styrke helsesystemer, gjøre covid-19-tester og -legemidler tilgjengelig i fattige land, og for å begrense skadevirkningene pandemien har hatt for kampen mot de tre sykdommene. Organisasjonen har fått tildelt 725 millioner kroner fra Norge øremerket covid-19-bekjempelse gjennom Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT-A). Dette er det globale partnerskapet som skal fremme utvikling, produksjon og rettferdig tilgang til vaksiner, medisiner og testutstyr for å håndtere covid-19-pandemien globalt.

Det globale fondet er den største giveren til helsesystemstyrking i fattige land. Organisasjonen legger i kommende strategiperiode enda større vekt på bygging av bærekraftige helsesystemer og pandemiberedskap i landene som mottar støtte.

– Regjeringen vil bidra mer til helsesystemstyrking og universell helsedekning i fattige land, sier utviklingsminister Tvinnereim.

USA var vertskap for påfyllingskonferansen i New York i forbindelse med FNs generalforsamling. President Biden ledet et høynivåsegment der de største giverne kunngjorde sine bidrag. De største giverne er USA, Frankrike, Tyskland og Japan.