God vekst i fornybarnæringen

Den internasjonale omsetningen i fornybarnæringen økte med 11 prosent fra 2021 til 2022. I samme periode har den internasjonale omsetningen i den petroleumsrettede leverandørindustrien holdt seg omtrent uendret.

– Det er positivt å se at fornybarnæringen fortsetter å vokse. Energinæringen har en enorm betydning for verdiskaping og sysselsetting i Norge og ikke minst også for Europas energisikkerhet, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Den totale omsetningen for den norskbaserte fornybarnæringen var på 70,1 milliarder kroner i 2022. Dette er en økning på seks prosent fra 65,8 milliarder kroner i 2021. Den største driveren i omsetningen er knyttet til havvind, både i Norge og internasjonalt. Det er også positive tall for solenergi og hydrogennæringen.

Internasjonal omsetning i fornybarnæringen var 42,4 milliarder kroner. Av disse var underkant av 19 milliarder kroner eksport og 24 milliarder kroner omsetning i datterselskaper i utlandet.

Fornybarnæringen sysselsatte rundt 18 300 personer i 2022, som er en økning på seks prosent fra 2021. Det er fremdeles vannkraftsektoren som sysselsetter den største andelen, med mer enn 40 prosent av årsverkene i fornybarnæringen, mens andelen sysselsatte innen havvind er 26 prosent.

Stabilt høyt nivå på eksport fra den petroleumsrettede leverandørindustrien

Internasjonal omsetning fra den petroleumsrettede leverandørindustrien i 2022 var på 118 milliarder kroner. Av dette var 88 milliarder kroner eksport, mens omkring 30 milliarder kroner var inntekter fra datterselskaper i utlandet. Nivået var det samme som i fjor.

Storbritannia er det største utenlandske markedet. Den internasjonale omsetningen i Storbritannia utgjorde rett i overkant av 22 milliarder kroner.

Den internasjonale omsetningen til den petroleumsrettede leverandørindustrien bidro til å sysselsette om lag 34 000 i Norge i 2022.

– Vi ser at norske leverandørbedrifter er konkurransedyktige i det globale markedet. Samtidig er jeg opptatt av at den petroleumsrettede leverandørindustrien også i fremtiden skal levere olje og gass med lave og stadig synkende utslipp, og bidra med teknologioverføring til andre næringer som havvind, CCS og hydrogen sier Aasland.

Rapportene fra Multiconsult og Menon Economics kan du lese i sin helhet her: