Godt engasjement i høringen om havvind

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Høringene om regjeringens havvindsatsing er nå avsluttet. Det kom inn nærmere 250 svar, nokså jevnt fordelt på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

Havvindmøller
Havvindmøller Foto: OED

— Vi setter stor pris på den nære dialogen med alle som vil bidra til å realisere våre store ambisjoner innen havvind, det store engasjementet som vises og at så mange har tatt seg tid til å skrive tilbakemeldinger i en hektisk tid. Nå skal vi jobbe både raskt og grundig med å gå gjennom innspillene som har kommet, og lage et opplegg for utlysning som kan gi både mer fornybar kraft og en storstilt industrisatsing i Norge. Vi er godt i rute for å lyse ut områdene innen første kvartal i år, sier olje- og energiminister Terje Aasland

Regjeringen tar sikte på å lyse ut første fase av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord innen utgangen av første kvartal 2023.

Regjeringen ønsker tett dialog med havvindnæringen og andre brukere av havet når vi nå skal utvikle vindkraft til havs i Norge, og har derfor hatt en åpen høring. Det var en høring for hvert av områdene, Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, og i denne høringen ba regjeringen blant annet om innspill til prekvalifisering, auksjonsmodell og støtteordning.