Møtte lederen av  forsvarskommisjonen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram møtte nylig Knut Storberget, lederen for forsvarskommisjonen. Svensk og finsk NATO-medlemskap var blant punktene på agendaen.

-Svensk og finsk NATO-medlemskap gir mange nye muligheter for et enda tettere samarbeid, og vi er enige om at forsvarskommisjonen skal se på dette i bredt, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

I forrige uke møtte forsvarsministeren lederen for forsvarskommisjonen for første gang. Alvoret i den sikkerhetspolitiske situasjonen etter Russlands invasjon av Ukraina preget samtalen. Høyt på agendaen under møtet var svensk og finsk medlemskap NATO.
Begge er enige om at det er naturlig at forsvarskommisjonen drøfter konsekvensene av medlemskapet på et overordnet nivå.

Leder av Forsvarskommisjonen Knut Storberget og forsvarsminister Bjørn Arild Gram
Leder av Forsvarskommisjonen Knut Storberget og forsvarsminister Bjørn Arild Gram Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

-Et finsk og svensk medlemskap i NATO vil være begynnelsen på en ny epoke i nordisk sikkerhetspolitikk. Selv om Sverige og Finland de siste årene har vært nære partnere av NATO, vil et medlemskap være et tidsskille. Vi kan med svensk og finsk NATO-medlemskap legge til grunn i vår forsvarstenkning at vi vil samarbeide med Sverige og Finland i krise og krig. Samtidig består de lange linjene i vår sikkerhetspolitikk. Geografien ligger fast. Norge forblir et land med et maritimt fokus, og vil fortsette å bidra til en stabil og forutsigbar utvikling i nord og sikre de store havområdene utenfor kysten vår. Vi vil bidra til å styrke NATO, og vi vil videreutvikle våre tette bånd til USA, Storbritannia og andre allierte, sier forsvarsministeren.

-Med Sverige og Finland i NATO kan vi planlegge forsvaret av vår region på en mer helhetlig måte. Men vi starter ikke på bar bakke. Vi har lenge hatt et nært forsvarssamarbeid i Norden. Også Finland og Sverige har de siste årene styrket forsvarssamarbeidet med NATO USA, og andre allierte. Men det vil bli en reell forskjell mellom å være alliert og å være partner, sier Gram.

-Fra norsk side vil vi lytte til hva Finland og Sverige selv ser behov for når vi nå sammen ser på hvordan vi kan forsterke det nordiske regionale samarbeidet i rammen av NATO. Det er imidlertid for tidlig å ta stilling til hvilke konsekvenser det vil ha for Forsvaret nå. Dette er problemstillinger som vi er enige om at forsvarskommisjonen bør se på og som også vil være en del av det fagmilitære rådet Forsvarssjefen skal gi i forbindelse med ny langtidsplan, sier Gram.

Forsvarskommisjonen skal levere sin endelige rapport i form av en offentlig utredning (NOU) til forsvarsministeren i mai 2023.