Grunnundersøkelser for havvind på Sørlige Nordsjø II

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Denne uken starter grunnundersøkelsene for havvind på Sørlige Nordsjø II.

M/V Fugro VENTURER har satt i gang med undersøkelser av havbunnen i den østlige delen av Sørlige Nordsjø II.
M/V Fugro VENTURER har satt i gang med undersøkelser av havbunnen i den østlige delen av Sørlige Nordsjø II. Foto: Fugro Norway AS

M/V Fugro VENTURER har satt i gang med undersøkelser av havbunnen i den østlige delen av Sørlige Nordsjø II.

Olje- og energidepartementet fikk i høringen av utlysningsområder innspill om at dette området egner seg best for det første prosjektet som skal utvikles med nettilknytning til Norge. Det er dette området som ligger nærmest fastlands-Norge og som dermed vil ha de laveste nettkostnadene. Dette området blir derfor prioritert først i arbeidet med grunnundersøkelser.

— Vi vil utlyse 1500 MW i første fase av Sørlige Nordsjø II i løpet av første kvartal neste år, med tildeling sommeren 2023. Jeg er derfor veldig fornøyd med at disse undersøkelsene har kommet i gang nå, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

På grunn av oppstart sent i sesongen vil noen av grunnundersøkelsene gjennomføres neste år.

Oljedirektoratet planlegger en ny anbudsrunde for grunnundersøkelser i de åpnede områdene som skal starte opp til våren. Dette påvirker ikke tidsplanen for utlysning og tildeling på Utsira Nord og første fase av Sørlige Nordsjø II.

 

OD-kart
Det østlige feltet på Sørlige Nordsjø II blir prioritert først i grunnundersøkelsene.