Nyheter

Habilitetsvurdering i forbindelse med ansettelse av ny sentralbanksjef

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det er stor offentlig interesse knyttet til tilsettingen av ny sentralbanksjef og vurderingene Finansdepartementet har innhentet fra Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling.

Departementet offentliggjør på denne bakgrunn korrespondansen mellom Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling om habilitet.

Les mer: