Svar på kontroll- og konstitusjonskomiteens brev av 08.02.2022

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har i dag sendt sine svar på spørsmålene fra Stortingets kontroll – og konstitusjonskomite i brev av 08.02.2022.