Historisk arkiv

Øystein Olsen trer av som sentralbanksjef i februar 2022

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Øystein Olsen har i dag meddelt Finansdepartementet at han ønsker å gå av som sentralbanksjef i februar 2022. Finansdepartementet vil i løpet av de nærmeste ukene starte prosessen med å rekruttere ny sentralbanksjef, og tar sikte på utnevnelse tidlig i 2022.

– Øystein Olsen har ledet Norges Bank gjennom en turbulent periode for norsk økonomi. Da han startet i jobben var vi på vei ut av finanskrisen, deretter kom oljeprisfallet i 2014 og det siste året har koronakrisen satt sitt preg på oss alle. Det har vært trygt og godt å ha en så erfaren og stødig sentralbanksjef i disse årene, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Som sentralbanksjef har Olsen også hatt det øverste ansvaret for Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland (SPU) i en periode hvor fondets markedsverdi har økt fra rundt 3 300 milliarder kroner til mer enn 12 000 milliarder kroner.

– Det er en kompleks oppgave å forvalte et så stort fond, og å være leder for en avansert forvaltningsorganisasjon som NBIM. Jeg vil takke Olsen for godt samarbeid og for den viktige jobben han har gjort på vegne av oss alle, sier Sanner.

Øystein Olsen har vært sentralbanksjef og leder for Norges Banks hovedstyre siden 1. januar 2011. Han ble utnevnt for en ny åremålsperiode på seks år fra 1. januar 2017.

Pressemelding fra Norges Bank