Jens Stoltenberg trekker seg fra stillingen som sentralbanksjef

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Jens Stoltenberg har sagt fra seg stillingen som sentralbanksjef som følge av at han fortsetter som generalsekretær i Nato. Finansdepartementet vil om kort tid legge frem en innstilling for Kongen i statsråd om utnevnelse av Ida Wolden Bache som sentralbanksjef.

– Jeg skulle selvfølgelig gjerne sett at Jens Stoltenberg ble vår neste sentralbanksjef, men vi står midt i en dramatisk situasjon i Europa og jeg har stor forståelse for at han prioriterer å fortsette i den viktige rollen han har i Nato, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Finansministeren vil så snart som mulig legge frem en innstilling for Kongen i statsråd om å utnevne Ida Wolden Bache som sentralbanksjef for en åremålsperiode på seks år.

– Det er kort tid siden vi fullførte en grundig ansettelsesprosess hvor Ida Wolden Bache ble vurdert som svært kompetent for stillingen. Hun har allerede fungert som sentralbanksjef i noen uker, og fyller rollen på en god måte. Norge har en utmerket sentralbanksjef i henne, sier finansministeren.

Finansdepartementet vil om kort tid starte prosessen med å ansette ny visesentralbanksjef, en rolle Ida Wolden Bache hadde før hun tok over som sentralbanksjef da Øystein Olsen gikk av 1. mars 2022.

Bakgrunn

Jens Stoltenberg ble utnevnt som sentralbanksjef 4. februar 2022. Han skulle etter planen gå av som generalsekretær i Nato 1. oktober og tiltre som sentralbanksjef rundt 1. desember i år. Ida Wolden Bache ble beskikket til stillingen som midlertidig sentralbanksjef i perioden fra Øystein Olsen gikk av 1. mars og frem til Stoltenberg skulle tiltre.

På bakgrunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa har Nato-landene besluttet å forlenge Stoltenberg stilling som generalsekretær. Stoltenberg kommer derfor ikke til å tiltre stillingen som sentralbanksjef.

Les mer: