Svar på kontroll- og konstitusjonskomiteens brev av 18.02.2022

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har i dag sendt sine svar på spørsmålene fra Stortingets kontroll – og konstitusjonskomite i brev av 18.02.2022.