Handlingsplan for eID-strategien er klar

Arbeidet med tiltakene som skal sikre at alle får tilgang til en sikker og brukervennlig digital identitet, er i gang. Hvem som har ansvar for hva og hva som skal prioriteres, beskrives i en ny handlingsplan for eID.

I april i fjor la regjeringen fram en ny nasjonal strategi for eID i offentlig sektor.

I den nye handlingsplanen gis det en oversikt over de ulike tiltakene i strategien og hvordan arbeidet fremover skal koordineres i offentlig sektor.

– Elektronisk ID er nøkkelen til mye av det vi trenger i hverdagen – ikke minst til mange offentlige digitale tjenester. For å få tilgang til mange av disse tjenestene må man ha eID på høyt sikkerhetsnivå – for eksempel BankID. Noen grupper i samfunnet har utfordringer med å skaffe seg eller bruke eID på høyt sikkerhetsnivå. Dette vil regjeringen gjøre noe med, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.

Handlingsplanen er et verktøy for virksomheter i offentlig sektor som skal bidra til at tiltakene i eID-strategien blir realisert.

– Vi må inkludere flest mulig i det digitale samfunnet. Det krever samarbeid på tvers av sektorer og aktører. Jeg tror denne handlingsplanen kan bidra til at de ulike aktørene sammen kan realisere målene vi har satt oss, sier Tung.

De viktigste prioriteringene i handlingsplanen er:

  • Alle relevante brukergrupper skal enkelt kunne skaffe seg en eID på det sikkerhetsnivået de har behov for.
  • Sikker og brukervennlig fullmaktløsning for innbyggere, som gjør det mulig å opptre på vegne av andre i digitale tjenester.
  • Løsning for innlogging og bruk av offentlige digitale tjenester skal være sikker, kostnadseffektiv og helhetlig.

Handlingsplanen er utarbeidet av Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet, og kan leses her.