Presseinvitasjon:

Handtering av skrantesjuke på Hardangervidda

Det er sendt ut presseinvitasjon til eit slikt møte på Norsk villreinsenter mandag 29. november. Dette møtet må diverre avlysast. Planen er å få arrangert møtet så raskt som mogleg. Det vil bli sendt ut ny presseinvitasjon.

Kontaktperson i Landbruks- og matdepartementet:
Ståle Norang. Tlf.: 41 43 80 11. stale.norang@lmd.dep.no

Kontaktperson i Klima- og miljødepartementet: 
Reidar Evensen. Tlf.: 991 62 659. reidar.evensen@kld.dep.no