Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol til Kristiansund 25. august

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

I lys av situasjonen for det midlertidige fødetilbudet i Kristiansund og oppsigelser i klinikkledelsen, vil helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol besøke Sykehuset i Kristiansund torsdag 25. august.

Hun ønsker å møte sykehusledelsen, tillitsvalgte og representanter fra Helse Midt-Norge.

Kjerkol vil også invitere alle ordførerne i Nordmøre og Romsdal til et møte samme dag.