Presseinvitasjon:

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre møter partene i Ventetidsløftet

Møte i dag tirsdag 11. juni er det første av de jevnlige møtene med partene for å diskutere status og fremdrift siden lanseringen 13. mai.

Deltakere: Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Den norske legeforening, Delta, Norsk Psykologforening, Spekter, Virke, NHO Geneo, Helse Midt-Norge RHF, Helse Nord RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF.

Pressen er velkomne til å ta bilder ved møtestart og få en kommentar etter møte.

Sted: R5, Akersgata 59

Tid: Tirsdag 11. juni, kl. 14.30-16.30