Helse- og omsorgsministeren inviterer til presseseminar og mottakelse av rapport om System for Nye Metoder

Sted: Oslo

Nye metoder er et system som har som mål å sikre pasienter likeverdig tilgang på nye behandlingsmetoder, uavhengig av bosted og økonomi. Nå er systemet evaluert. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har i dag tatt imot evalueringsrapporten.

Se mer informasjon i presseinvitasjon