Helse- og omsorgsministeren og forsknings- og høyere utdanningsministeren deltar i panelsamtale i forbindelse med fremleggingen av Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2022

Sted: Oslo