Heltid som hovedregel i arbeidslivet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen foreslår å styrke retten til heltid ved å lovfeste en heltidsnorm og innføre dokumentasjonskrav ved ansettelse i deltidsstillinger. Regjeringen vil også gi deltidsansatte fortrinnsrett til ekstravakter.

– Heltid skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv, og dersom arbeidsgivere ønsker å benytte deltid i stedet for heltid, skal behovet for dette dokumenteres og drøftes med de tillitsvalgte, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Deltid er svært utbredt i enkelte næringer og yrker. I varehandel har nesten hver tredje ansatt deltidsstilling, i hotell og restaurant gjelder dette omtrent halvparten. Andelen deltid blant de som jobbet turnus i helse- og omsorgssektoren var i 2020 på over 70 prosent.

– Heltidskultur er viktig både for at arbeidsfolk skal ha en lønn å leve av og i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Deltidsarbeid innebærer mindre arbeidskraft og dårligere inntektsgrunnlag. Heltidsstillinger er viktig for arbeidstakernes medvirkning, trygghet og forutsigbarhet, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

Ufrivillig deltid og manglende heltidskultur er et stort problem i deler av både offentlig og privat sektor. Dette rammer særlig kvinner.

– Dette er derfor en viktig likestillingssak, sier Tajik.

Forslaget legger også opp til at deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til ekstravakter fremfor at arbeidsgiveren benytter tilkallingsvikarer og lignende eller leier inn arbeidstakere til dette arbeidet.

Forslaget som er sendt på høring gjelder endringer i arbeidsmiljøloven §14-3 og innføring av en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven, § 14-1 b.