Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hilsen til Trosopplæringskonferansen

22.oktober 2014

Kjære deltakere, kjære vertskap,

I løpet av det året jeg nå har vært kulturminister, har det ofte slått meg hvor heldig jeg er. Jeg får mulighet til å jobbe med de tingene som virkelig betyr noe i folks hverdag. Og jeg får mulighet til å jobbe med det hver dag! For hvor er det folk investerer tiden sin? Hvor er det vi finner arenaer der folk får påfyll og finner mening i tilværelsen? Jo, i kirken, i religionen, i idretten, i frivilligheten, i kulturlivet.

Jeg vil tro det er tilsvarende i den jobben dere gjør, som menighetspedagoger, trosopplærere eller frivillige i menighetene. I deres arbeid er dere ikke bare tilstede på disse arenaene. Dere er blant dem som gir påfyll i folks hverdag. Som gir livet mening og retning.

For meg har det alltid vært viktig at kirken skal være et sted der alle kan komme med sin enkle barnetro, med en reflektert tro eller med en kritisk spørrende holdning. Kall meg gjerne en folkekirkeentusiast. Men for at folk skal få mulighet til å komme til kirken med den ene eller andre holdningen, kreves et forhold til kirken. Til dens tro og  lære, og til dens praksis.

Trosopplæringsreformen er ett av våre viktigste folkekirkeprosjekt. Tilhørighet og medlemskap kommer ikke av seg selv.

Trosopplæringsmidlene har utløst mye kreativitet og frivillighet. Nye faggrupper har kommet inn i menighetene. Dere har bidratt til en verdifull utvikling av tverrfaglighet. Og dere har bidratt til å aktualisere betydningen av et tett samarbeid mellom kirkens ansatte og frivillige.

Jeg vet ikke hvor ofte dere får ros i hverdagen for den innsatsen dere gjør? Vi trenger alle påfyll, og at noen ser verdien av det arbeidet vi gjør. Helst bør denne innsatsen verdsettes i det daglige, av de som er nære. Men jeg vil tro dere ikke tar skade av å høre det fra en statsråd også! Takk for det arbeidet som dere daglig utfører! Dere legger ned en stor og viktig innsats for barna våre – en innsats som er med å sikre folkekirkas framtid!

Jeg håper at dagen i dag har gitt dere faglig påfyll i arbeidet! Og jeg håper den har fungert som vitamininnsprøytning, slik at dere kan dra hjem og ta fatt på oppgavene  med entusiasme og ny giv!

Lykke til i jobben videre!