Historisk for Norden og NATO

- Sverige gikk inn i øvelse Nordic Response 24 som et partnerland, nå går de ut av øvelsen som fullverdig medlem av NATO. Så dette er historisk, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Lørdag 9.mars møttes de tre nordiske forsvarsministrene på grensen mellom Norge og Finland.

Nordic Response 24 er historisk. For første gang operer finske, norske og svenske styrker sammen under NATO flagget.

-Vi har i flere år hatt et godt Nordisk samarbeid, men nå vet at vi vil forsvare hverandre og kjempe for hverandre i rammen av NATO. Finland, Sverige og Norge er samlet geografisk, så for første gang strekker NATO seg helt fra Barentshavet til Østersjøen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Tre fornøyde nordiske forsvarsministere, f.v. Pål Jonson, Bjørn Arild Gram og Antti Häkkänen
Tre fornøyde nordiske forsvarsministere, f.v. Pål Jonson, Bjørn Arild Gram og Antti Häkkänen Foto: Asgeir Spange Brekke, Forsvarsdepartementet

Lørdag 9.mars ble det gjennomført en demonstrasjon av en grensepassering mellom Finland og Norge. Finske styrker rullet inn over grensen og angrep fienden som hadde tatt stilling rett over på norsk side.

-Dette er en sterkt symbolsk og historisk dag, og mye har blitt forandret på et par dager. Vi har samarbeidet godt i mange år i Norden, men nå må vi tenke enda mer helhetlig. Vi kan blant annet ikke vi bare planlegg for forsterkninger til Norge, men også planlegge for mottak og forflytninger av forsterkninger til Sverige og Finland. Alle nye planer, som utarbeides, må derfor ta høyde for at hele Norden er i NATO. Sammen er vi sterke, sier forsvarsminister Gram.

Medieinteressen var stor rundt de tre forsvarsministrene.
Medieinteressen var stor rundt de tre forsvarsministrene. Foto: Asgeir Spange Brekke, Forsvarsdepartementet

I øvelse Nordic Response 24 deltar 20000 soldater fra 13 nasjoner i luften, på sjøen og på land. 8000 av disse er norske. Forsvarsministeren besøkte flere av de norske avdelingene, som deltar på øvelsen, og var imponert over det han fikk høre og se.

-Norske soldater er godt forberedt og veldig motiverte. Jeg er imponert over innsatsen til våre kvinner og menn i uniform, det er personellet som utgjør grunnfjellet i Forsvaret, sier forsvarsministeren.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram besøke flere norske avdelinger under Nordic Response.
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram besøke flere norske avdelinger under Nordic Response. Foto: Asgeir Spange Brekke, Forsvarsdepartementet

Norge har et tett samarbeid med Tyskland, derfor kom den tyske forsvarsministeren Boris Pistorius på besøk under øvelsen. Besøket til Pistorius begynte på grensen til Russland før de to statsrådene reiste ned til øvelsen i Alta.

Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius og forsvarsminister Bjørn Arild Gram gjennomførte både besøk til styrkene og bilaterale møter i den tiden de var sammen.
Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius og forsvarsminister Bjørn Arild Gram gjennomførte både besøk til styrkene og bilaterale møter i den tiden de var sammen. Foto: Asgeir Spange Brekke, Forsvarsdepartementet

-Jeg ville han skulle se hvordan vi opererte på grensen og få orienteringer om situasjonen sett fra norsk ståsted. Han var spesielt imponert over de vernepliktige soldatene, som utførte tjenesten på grensen uten tilstedeværelse av offiserer. Det ville nok ikke skjedd i Tyskland, sier Gram. 

Under besøket ble det også gjennomført bilaterale samtaler, hvor flere viktige temaer ble diskutert. I tillegg besøkte Pistorius sine egne soldater, og snakket med flere fra Brigade Nords ledelse og soldater.

Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius og forsvarsminister Bjørn Arild Gram i Alta.
Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius og forsvarsminister Bjørn Arild Gram i Alta. Foto: Asgeir Spange Brekke, Forsvarsdepartementet

-Pistorius og jeg hadde mange gode samtaler underveis i besøket. Tyskland er en av Norges viktigste samarbeidspartnere og allierte. Ikke bare forsvarsmessig men også når det gjelder materiell. Dette samarbeidet skal vi utvikle fremover, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Finske stridsvogner bekjempet fienden på norsk side av grensen.
Finske stridsvogner bekjempet fienden på norsk side av grensen. Foto: Asgeir Spange Brekke, Forsvarsdepartementet