Historisk satsing på nye politibiler

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

2022 blir et godt år for politiets bilpark. Totalt skal det anskaffes 373 helt nye kjøretøy som kommer alle politidistriktene til gode. Det er 169 flere kjøretøy enn opprinnelig planlagt. I tillegg kjøper politiet nytt utstyr og materiell for 50 millioner kroner.

– Dette er en viktig satsing som vil styrke politiets mulighet til å være mer tilstede ute der folk bor, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (SP).

Politiet hadde i 2021 et betydelig mindreforbruk både ute i distriktene og særorgan, men også sentralt i etaten. Som en følge av det vil Politidirektoratet (POD) kjøpe inn kjøretøy og materiell for 220 millioner kroner som fordeles til politidistriktene, Kripos og Politihøgskolen.

– For å bruke disse midlene effektivt og styrke politiberedskapen i hele landet, har regjeringen besluttet å anskaffe flere kjøretøy og utstyr enn opprinnelig planlagt. Det betyr at politiet vil få 169 flere kjøretøy enn planlagt. Det er jeg veldig fornøyd med. Mange politidistrikt har rapportert om at de har gammelt og utdatert utstyr. Disse signalene tar regjeringen på alvor. Dette innkjøpet vil bidra til å redusere snittalderen på politiets bilpark, og det er viktig i vårt arbeid for å styrke politiet i hele landet, sier Mehl.

Av de 220 millioner kronene vil 50 millioner kroner gå til anskaffelse av nytt utstyr og materiell som skal komme distriktene til gode. Det er blitt kjøpt inn droner, analyseinstrument for narkotika, vernemasker, fartsmålere, kriminalteknisk utstyr og skuddbeskyttende verneutstyr.

– Regjeringen fortsetter dermed å styrke politiberedskapen. Etter drøye seks måneder i regjering har Sp og Ap styrket politiet med 200 millioner kroner i budsjettet for 2022, og på nyåret rullet vi ut 146 nye politistillinger, sier justisministeren.

Mindreforbruket fra 2021 gjør det mulig å overføre pengene til politidistriktene i år:

 

Fordeling per politidistrikt:

Oslo: 75,1 millioner kroner.

Øst: 48,3 millioner kroner

Innlandet: 48,8 millioner kroner

Sør-Øst: 31,6 millioner kroner

Agder: 9,9 millioner kroner

Møre og Romsdal: 20,5 millioner kroner

Trøndelag: 19,4 millioner kroner

Nordland: 23,9 millioner kroner

Troms: 22,6 millioner kroner

Finnmark: 23,3 millioner kroner

Sør-Vest og Vest hadde ikke mindreforbruk i fjor, og får avskrevet sitt overforbruk.

 

Fordeling nye kjøretøy

Politidistrikt

Totalt antall nye kjøretøy i 2022

Oslo politidistrikt

61

Øst politidistrikt

41

Innlandet politidistrikt

25

Sør-Øst politidistrikt

39

Agder politidistrikt

13

Sør-Vest politidistrikt

35

Vest politidistrikt

33

Møre og Romsdal politidistrikt

18

Trøndelag politidistrikt

30

Nordland politidistrikt

12

Troms politidistrikt

17

Finnmark politidistrikt

9

Kripos

4

Politihøgskolen

8

Utrykningspolitiet

16

Politiets Fellestjenester

12

Totalt bestilte transportmidler for levering 2022

373