Revidert nasjonalbudsjett

Foreslår 100 nye studieplasser ved Politihøgskolen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Mellom 2018 og 2020 ble antall studieplasser ved oppstart til politiutdanningen (bachelor) ved Politihøgskolen redusert fra 720 til 400 plasser. For å opprettholde samme politidekning som i dag, vil antall uteksaminerte kandidater årlig på sikt være lavere enn det forventede behovet i årene fremover. Derfor foreslår regjeringen å bevilge 13,2 millioner kroner til 100 nye studieplasser ved Politihøgskolen fra og med høsten 2022.

– Regjeringen vil ha flere politifolk i hele landet, og da trenger vi flere politiutdannede i fremtiden. Senterpartiet og Arbeiderpartiet har en rekke ambisjoner i Hurdalsplattformen hvor vi er helt avhengig av å utdanne flere politifolk, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Siden regjeringen tiltrådte høsten 2021, har Senterpartiet og Arbeiderpartiet styrket politiet på en rekke områder.

– Regjeringen fortsetter å styrke politiberedskapen ved å bevilge 13,2 millioner kroner til 100 nye studieplasser ved Politihøgskolen. Etter drøye syv måneder i regjering har Sp og Ap styrket politiet med 200 millioner kroner i budsjettet for 2022, og på nyåret rullet vi ut 146 nye politistillinger. I tillegg skal det anskaffes 373 helt nye kjøretøy i løpet av 2022, som kommer alle politidistriktene til gode, sier justisministeren.

Endelig fordeling av studieplassene er ikke avklart.