Fordeling av ekstra studieplasser til Politihøgskolen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Justis- og beredskapsdepartementet har bestemt at de 100 nye studieplassene ved Politihøgskolen (PHS) i 2022 skal fordeles med 80 plasser til PHS i Oslo og 20 plasser fordelt på Stavern og Bodø.

– Regjeringen har styrket politiet med 200 millioner kroner i 2022 som blant annet skal gi flere politifolk i hele landet. Det er viktig at vi allerede fra i høst får flere studieplasser på PHS. Det vil styrke mulighetene til å sikre et godt og velfungerende lokalt politi i årene som kommer, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (SP).

Studieplassene fordeles slik at ledig kapasitet ved studiestedene kan utnyttes. Bachelorprogrammet ved PHS er del av det nasjonale opptaket gjennom Samordna opptak, og reguleres av nasjonale ordninger. Det økte opptaket på 100 ekstra studenter vil derfor inngå som en del av det ordinære opptaket i år.

– Frem mot 2023 vil vi vurdere å etablere studieplasser for politiutdanningen på Kongsvinger. Det mener vi er fornuftig for å sørge for bred kompetanse fra ulike læringsmiljøer, og på den måten sørge for at vi får det beste politiet vi kan få, sier Mehl.