Hold av 5. april til seminar om matsvinn i jordbruket

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Landbruks- og matdepartementet inviterer til seminar om matsvinn i jordbruket tirsdag 5. april klokka 09.00-11.00.

Alle interesserte er velkomne til å delta digitalt, eller ved å møte opp i «Hovedbølet» i Akersgata 64 i Oslo. Nærmere informasjon kommer etter hvert.

Matsvinnet i jordbrukssektoren ble målt til 41 712 tonn i 2020. Dette utgjør 1,64 prosent for alle produksjoner samlet. Dette kommer frem i den første kartleggingen av matsvinn i jordbruket som nå er gjort av Landbruksdirektoratet, som en del av bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn.

I seminaret 5. april vil Landbruksdirektoratet legge frem rapporten og Norges Bondelag og Bonde- og småbrukarlaget vil kommentere den. I tillegg vil flere produsenter fortelle om hva de gjør for å redusere matsvinnet.

– Jordbruket arbeider aktivt for å redusere matsvinnet i sin del av verdikjeden. Bedre statistikk vil gjøre det enklere å finne gode tiltak for å redusere matsvinnet, derfor er rapporten fra Landbruksdirektoratet svært viktig, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Matavfall.
Matavfall. Foto: Foto: Colourbox

Jordbrukets organisasjoner er blant de 12 organisasjonene om har undertegnet bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn. Målet er en halvering av matsvinnet innen 2030.  

Som en oppfølging av bransjeavtalen, ble det til jordbruksoppgjøret i 2019 levert en rapport av en arbeidsgruppe om hvordan jordbrukssektoren best kan utvikle statistikk for matsvinn. En tilleggsrapport om oppfølgingen ble levert i desember 2020. Statistikk for matsvinn i jordbrukssektoren ble nylig rapportert inn for første gang for 2020 til bransjeavtalens første hovedrapportering i 2021.