Høring av forslag til lov- og forskriftsendringer for et mer forbrukervennlig strømmarked

Olje- og energidepartementet og Barne- og familiedepartementet har i dag sendt på høring forslag til lov- og forskriftsendringer for et mer forbrukervennlig strømmarked. Formålet med endringene er å legge til rette for et mer velfungerende og forbrukervennlig strømmarked.

– Sluttbrukermarkedet for strøm fungerer ikke godt nok. Vi vil sikre at strømkundene kan ta gode valg når de kjøper en strømavtale. Derfor har regjeringen lovet kraftige tiltak for å få bukt med dårlige avtaler og gi forbrukerne bedre beskyttelse. Det sørger vi for at skjer nå, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

– Tiltakene skal blant annet gjøre det lettere for strømkundene å finne gode strømavtaler og hjelpe til med å komme seg vekk fra dårlige strømavtaler. Vi vil gjøre det enklere å se om en strømavtale er priset på en annen måte enn timesspot med den risikoen det innebærer og forbrukerne får ytterligere beskyttelse mot koblingssalg. Vi håper på mange og gode innspill gjennom høringen, som har svarfrist 3. januar 2024, sier forbrukerminister Kjersti Toppe.

Det foreslås en rekke tiltak som skal redusere informasjonsskjevheten forbrukerne opplever i strømmarkedet. Tiltakene skal gjøre det lettere for strømkundene å finne gode strømavtaler og hjelpe strømkundene med å komme seg vekk fra dårlige strømavtaler.  

  • Tiltakene omfatter en opplysningsplikt overfor strømkunden dersom avtalen ikke følger spotprisen time for time,
  • styrket forbrukerbeskyttelse ved salg gjennom visse salgskanaler (innføring av en nedkjølingsperiode),
  • bedre forbrukerrettigheter ved ensidige endringer i strømavtalen,
  • krav til opplysninger om bruddgebyr,
  • redusert periode for tillatt forskuddsfakturering,
  • tilbaketrekking av omsetningskonsesjon ved brudd på relevant regelverk
  • og krav til elektronisk dokumenterbart samtykke ved leverandørskifte og anleggsovertagelse.

Mer informasjon om endringsforslaget og høringen: Høring av forslag til lov- og forskriftsendringer for et mer forbrukervennlig strømmarked