Høring – forslag til nasjonalt program for offisiell statistikk

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Finansdepartementet har i dag sendt forslag til nasjonalt program for offisiell statistikk for perioden 2024–2027 på høring.

Gjennom statistikkprogrammet settes rammene for den offisielle statistikken i Norge. Her angis blant annet hvilke områder SSB og andre offentlige myndigheter skal produsere statistikk om. Programmet definerer og avgrenser offisiell statistikk, og dekker økonomiske, demografiske, sosiale og miljørelaterte statistikkområder.

Offisiell statistikk er et kollektivt gode som bidrar til allmenn folkeopplysning og understøtter analyser, forskning, beslutningstaking og generell samfunnsdebatt.

Forslaget til statistikkprogram er, i tråd med § 6 (3) i statistikkloven, utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB) etter samråd med Utvalget for offisiell statistikk.

Høringsfristen er fredag 27. januar 2023. 

Les mer: