Høring om endringer i prioritetsrekkefølgen i finansforetaksloven

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et høringsnotat fra Finanstilsynet med forslag til gjennomføring av krisehåndteringsdirektivet artikkel 48 nr. 7 i finansforetaksloven § 20-32.

Formålet med de foreslåtte endringene er å redusere infeksjonsrisiko som kan oppstå dersom finansforetak beholder gamle instrumenter som ikke lenger kvalifiserer som ansvarlig kapital («legacy»-instrumenter) på balansen etter utløpet av overgangsordninger i kapitalkravsregelverket.

Forslaget innebærer at prioriteten for slike legacy-instrumenter ved krisehåndtering eller avvikling ikke følge av prioritetsbestemmelser i låneavtalen, men av den angitte prioriteten i finansforetaksloven.

Høringsfristen er 22. mars 2023.

Les mer: