Høring om forslag til endringer i lover og forskrifter på finansmarkedsområdet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Finansdepartementet har i dag sendt på høring Finanstilsynets forslag til endringer i lover og forskrifter på finansmarkedsområdet.

Høringsnotatet omfatter blant annet forslag til endringer i lov 10. oktober 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven), forskrift 9. desember 2016 nr. 1502 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften) og forskrift 22. august 2014 nr. 1097 om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften).


Formålet med de foreslåtte endringene er å følge opp problemstillinger som Finansdepartementet og Finanstilsynet er blitt oppmerksomme på i forbindelse med bruk av reglene, herunder å sørge for at norsk rett er i tråd med de EU/EØS-reglene som de relevante bestemmelsene i den norske finansmarkedsreguleringen er ment å gjennomføre, samt å unngå unødig dobbeltregulering.