Nyheter

Høring - ytelse av investeringstjenester fra foretak utenfor EØS

Finansdepartementet har i dag sendt på høring Finanstilsynets høringsnotat om ytelse av investeringstjenester fra foretak utenfor EØS.

Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet vurdert behovet for et nasjonalt rettslig rammeverk som åpner for tjenesteytelser fra foretak utenfor EØS, og utarbeidet høringsnotat med forslag til forskriftsendringer.

Finanstilsynets forslag er i dag sendt på høring.

Høringsfristen er 7. juni 2023.