Over 5600 lærere får tilbud om videreutdanning

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Til høsten får over 5600 lærere tilbud om videreutdanning. Rekordmange får fordypning i spesialpedagogikk og praktiske og estetiske fag.

– Gode og trygge lærere er det viktigste for at elevene våre lærer og trives på skolen. Derfor er jeg glad for at så mange lærere har fått tilbud om faglig fordypning. Det er veldig bra at skoleeierne har støttet lærernes søknader, særlig etter to tøffe år med pandemi og høyt sykefravær, i tillegg til det pågående arbeidet med å hjelpe ukrainske barn, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

I februar varslet regjeringen at det var satt av milliardbeløp til å gi tilbud om videreutdanning til om lag 5500 lærere. Skoleeier må godkjenne søknader fra lærere som ønsker videreutdanning. Over 10 000 lærere søkte innen fristen 1. mars. Av disse fikk nærmere 7800 godkjent søknaden av skoleeier, og av disse fikk over 5600 godkjent søknaden sin av Utdanningsdirektoratet.

Nesten dobling i spesialpedagogikk
Nær 1000 lærere har fått tilbud om videreutdanning i spesialpedagogikk. Det er mer enn 400 flere lærere enn i 2021.

Også innen praktiske og estetiske fag er det en betydelig økning.  450 lærere får tilbud om videreutdanning i år, en økning på 40 prosent sammenlignet med i fjor. I praksis har alle søkere som ble godkjent av skoleeier fått tilbud. Eksempler på praktiske og estetiske fag er musikk, kroppsøving og kunst og håndverk.

– Jeg er glad for at vi styrker de praktiske og estetiske fagene. Det er også viktig at vi får flere lærere med spesialpedagogisk kompetanse. Det vil gjøre skolene enda bedre i stand til å fange opp og støtte elever som trenger ekstra oppfølging tidligere, sier Brenna.

Regjeringen har sendt på høring forslag om å fjerne krav om kompetanse for å kunne undervise i matematikk, engelsk og norsk for lærere utdannet før 2014, derfor har det som forventet blitt en nedgang i søkingen til disse fagene. Ved å fjerne kompetansekravene ønsker regjeringen å bidra til å beholde flere lærere med lang fartstid og mye erfaring. Det gir også bedre muligheter til å lokalt vurdere hvor man har størst behov for videreutdanning.

1050 barnehagelærere har fått tilbud
I år får også 1050 barnehagelærere tilbud om videreutdanning. Det er 50 flere enn i fjor. Økningen skjer hovedsakelig innen spesialpedagogikk.

Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider om videreutdanning for barnehagelærere og lærere.