Humanitær støtte til Myanmar og Bangladesh

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Mine tanker går til alle som er ofre for den kraftige syklonen Mocha. Folk i Myanmar og Bangladesh lider allerede av flere humanitære katatrofer. Syklonens herjinger gjør behovet for hjelp enda større, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Bilde av knuste hus og båter etter syklonen Mocha
Syklonen Mocha er en av de sterkeste som har truffet Myanmar noensinne. Om lag 5,4 millioner mennesker bor i områdene som er rammet. Foto: OCHA

Syklonen Mocha traff Myanmar og Bangladesh søndag kveld med vindhastigheter på opptil 54 meter per sekund. Flere er døde og mange mennesker er skadet. Hus og sykehus er ødelagt.

­– Norge bidrar i år med 110 millioner kroner til folket i Myanmar. Dette er en dobling av vår humanitære støtte til Myanmar fra i fjor, som følge av den dramatiske økningen i generelle humanitære behov i Myanmar. Behovene som kommer i kjølvannet av syklonen kommer på toppen av de eksisterende behovene og er svært bekymringsverdig. Vi gir også med 64 millioner kroner for å støtte rohingya-flyktninger og vertssamfunn i Bangladesh, sier Tvinnereim.

Ifølge FNs kontor for koordinering av nødhjelpsinnsats (OCHA), som har undersøkt konsekvensene av syklonen i Myanmar, er syklonen Mocha en av de sterkeste som har truffet Myanmar noensinne. Om lag 5,4 millioner mennesker bor i områdene som er rammet. I disse områdene har befolkningen allerede store humanitære behov. FNs responsplan for Myanmar er per nå kun 10 prosent finansiert. Det er store behov for helsetjenester, husly, vann, sanitet og hygiene. Syklonen har også økt risikoen for vannbårne sykdommer og landminer. Ødelagte broer og veier gjør det vanskelig å nå fram med den med den humanitære støtten.

– Det er sentralt at det i Myanmar sikres rask, effektiv og uhindret tilgang for humanitære organisasjoner slik at hjelpen kan komme raskt fram, understreker utviklingsministeren.

Det er også store behov i Bangladesh, særlig i Cox Bazar-området. 750 000 er evakuert fra sine hjem og det er 2,3 millioner mennesker er rammet av syklonen. Det er fare for flom og jordskred.