Husholdningenes kredittvekst

Finansdepartementet har i dag bedt Finanstilsynet vurdere om det nå er hensiktsmessig å iverksette tiltak som på et aggregert nivå kan bidra til å dempe veksten i boligpriser og kredittveksten i den norske husholdningssektoren. Finansdepartementet viser i brevet til at flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell ustabilitet kan utløse og forsterke et tilbakeslag i norsk økonomi.

Finansdepartementet ber om svar innen 16. mars.

 Les brevet her

Til toppen