IEA-landene fordømmer Russlands invasjon og ber om økt produksjon av olje og gass fra andre land

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Olje- og energiminister Terje Aasland deltok 24. mars på ministermøte i Det internasjonale energibyrået (IEA) i Paris.

'
Olje- og energiminister Terje Aasland deltok på sitt første ministermøte i IEA som olje- og energiminister i Paris 24. mars 2022. Foto: OED

Russland invasjon i Ukraina var et alvorlig bakteppe for meningsutvekslingene på møtet, som også diskuterte konsekvenser av krigen og sanksjonene for olje- og gassmarkedene. Ukrainas energiminister var spesielt invitert til å tale på møtet.

— Møtet bekreftet den brede støtten og sympatien til Ukraina fra omverdenen. I likhet med mine kollegaer fordømte jeg på det sterkeste Russlands invasjon og krigføring. Jeg understreket videre at regjeringen vil bidra til Europas energisikkerhet ved å legge til rette for at selskapene på norsk sokkel kan levere så mye olje og gass hver dag som mulig. Videre sa jeg at vi ønsker å utvikle petroleumsnæringen slik at norsk sokkel kan forbli en stabil leverandør av olje og gass også fremover, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

På mininstermøtet ble det satt retning for IEAs langsiktige arbeid. Hovedtema for ministermøtet var The Year of Implementation: Accelerating Global Action on Clean Energy and Energy Security. Møtet diskuterte også hvordan man kan begrense klimagassutslippene fra energifremstilling og -bruk. Dette samtidig som en ivaretar hensynet til energisikkerhet og unngår for høye energipriser.

'
Olje- og energiminister Terje Aasland deltok på ministermøte i IEA i Paris 24. mars 2022 sammen med en rekke energiministre fra andre land. Foto: OED

— IEA har en viktig rolle med å spre fakta og kunnskap om mulighetene og utfordringene verden står overfor på energisiden på kort og lang sikt. Organisasjonen kan dermed bidra til at klimamålene nås, at energisikkerhetshensyn ivaretas og at en sikrer energikostnader som understøtter global velstandsutvikling. Energi- og klimautfordringen er global. Det å engasjere flere viktige energiland i arbeidet i organisasjonen er derfor viktig. Jeg har stor tro på den retningen vi nå har satt for IEAs videre arbeid, sier Terje Aasland.

Deltakerne på ministermøtet vektla en hel palett av virkemidler, herunder de norske satsingsområdene havvind, elektrifisering, karbonfangst og -lagring (CCS) og ren produksjon av hydrogen.

'
Statssekretær Amund Vik (f.v) og olje- og energiminister Terje Aasland tilstede på IEAs ministermøte i Paris 24. mars 2022. Her med Norges ambassadør til OECD og UNESCO, Per Egil Selvaag. Foto: OED

— For meg var møtet en viktig bekreftelse på at vi er på rett vei med vårt arbeid med å legge til rette for et stabilt aktivitetsnivå på norsk sokkel – som også omfatter økt innslag av næringer knyttet til karbonfangst og -lagring, hydrogen, havvind, havbruk og mineraler, sier Terje Aasland.

Lenke til kommunikéet fra IEAs ministermøte.