Fra shopping til shipping

Imagebygging i Latvia

To uker med «Norske dager» i Latvia skal bidra til å oppdatere latvieres tradisjonelle oppfatninger om Norge og nordmenn.

 Latvias kulturminister Žaneta Jaunzeme-Grende åpnet norske filmdager sammen med ambassadør Jan Grevstad. Deretter har det vært to uker med en rekke seminarer om blant annet EØS-midlene, konsert og totalt ca. fem tusen besøkende. (Foto: UD)

172 000 hotellsenger fylles av kjøpekraftige nordmenn på tur til Latvia hvert år. Man skal ikke gå mange minutter gjennom Rigas gamleby før man hører shopping- og spaglade nordmenn snakke livlig om gode kjøp. For å oppdatere latvieres oppfatning om Norge og nordmenn har ambassaden i Riga dratt i havn et fullspekket program med to ukers «Norske dager» nå i begynnelsen av oktober.

Formålet har vært å vise at Norge og nordmenn er mye mer enn kjøpekraftige turister. Innvidde vil vite at det finnes 160 heleide norske firma i Latvia og 358 selskap med delvis norsk eierskap. Ambassaden har derfor slått på stortromma for imagebygging av Norge i Latvia og har sammen med næringslivet gjennomført seks større konferanser og seminar og en storslått nettverksmiddag med gallapreg, både kunstnerisk og gastronomisk. Tine Thing Helseth spilte trompet og ved flygelet satt Raimonds Petrauskis, en av Latvias mest kjente pianister. Kvartetten Flying Culinary Circus sto for kokkekunsten. Det er også arrangert en fullstappet norsk-latvisk jazzkonsert med Hank Mobley Tribute og på norske filmdager i samarbeid med Norsk filminstitutt, har over fire tusen personer hentet gratis billett til visning av åtte norske filmer. Ikke å forglemme, hørespill for barn; Hakkebakkeskogen på latvisk radio i to uker. Noe for de fleste og alt på Facebook, med videosnutter fra høydepunktene.

Flytende naturgass (LNG)
Med 42 direkte flyankomster fra Norge til Riga hver uke, er det ikke rart at Norden og Baltikum smelter mer sammen. Det tidligere øst har for lengst blitt vårt gode nabolag. NB8, som det kalles når man legger sammen de fem nordiske og de tre baltiske land, er verdens niende største økonomi. Norge står sentralt plantet i dette landskapet, ikke minst til sjøs, med norske skip i Østersjøen og stort potensiale for videre teknologisk og industrielt samarbeid. Den totale skipstrafikken har økt med 50 prosent de siste ti årene i Østersjøen. Miljøutfordringene er åpenbare. EUs nye regelverk for utslipp fra skip trår i kraft fra 2015. Da er potensialet stort for naturgass (LNG) fra Norge som drivstoff i skipsfarten. Med dette utgangspunktet har «grønn shipping» vært et av emnene for fagfolk og myndigheter under Norske dager.

Næringslivssatsingen i Latvia er mangesidig: En norskeid bedrift i Saldus lager fartøy til oljeindustrien, en annen, i Olaine, lager radiatorer for det norske markedet. Latvias største svinefarm er norskeid, Riga har Narvesenkiosker på hvert hjørne, Møllers tran finnes på apotekene. Latvia er som hjemme – nesten. For øvrig er det svenske banker som dominerer en stor del av det latviske bankmarkedet, mens norske DNB er på femteplass (og er den fjerde største av de lokale bankene med utenlandsk eierskap). DNB har vært en av hovedsponsorene for Norske dager. Sammen med Det norske handelskammeret, Innovasjon Norge og flere små og store norske sponsorer har den norske ambassaden kunnet flagge og gjennomføre flere og større aktiviteter enn normalt.

EØS-midlene
Ambassaden har i disse to ukene fokusert på Norge som samarbeidspartner, ikke minst i forbindelse med EØS-midlene. Over 70 millioner euro går til Latvia i inneværende femårsperiode. På seminar om samarbeidet gjennom EØS-midlene har det for eksempel vært vist til gode sider av norsk arbeidsliv. Latvia har lav andel fagforeningsmedlemskap. Latvia og Norge har organisert arbeidslivet på ulike måter. Trepartssamarbeidet i Norge, med avtaler som for eksempel gir ansatte en plass i bedriftsstyret når det er over 30 ansatte, ble trukket fram som grobunn for styrket åpenhet, informasjonsflyt og medvirkning. Å arrangere plattformer for dialog om slike emner – og om bedriftsetablering, høyteknologi, kvinners deltakelse i arbeidslivet, permisjonsrettigheter og barnehager ble tatt opp under fanen moderne arbeidsliv. Mange faglige bånd knyttes når norske samarbeidspartnere er delaktige i EØS-middelfinansierte prosjekter på åtte ulike fagområder i Latvia. Et tjuetall tilreisende norske fagpersoner har vært med under Norske dager. Det er synliggjort at Norge ligger på fjerdeplass når det gjelder totalt besøk til Latvia, og er den sjette største investor i landet.

Tradisjonelle oppfatninger
En undersøkelse ambassaden gjennomførte blant latviske nøkkelpersoner for noen måneder siden, viste at det klassiske og tradisjonelle Norge er mer kjent enn dagens moderne samfunn. Av personligheter kjente de spurte typisk til noe fra litteratur og sport (representert ved Knut Hamsun og Ole Einar Bjørndalen). Den brede kunnskapen om det moderne Norge var ikke så utpreget. Med moderne imagebygging og mange treffpunkt over to uker, kan man ha brakt utsikten mot Norge et trinn videre.

Til toppen