Nyheter

IMF-rapport om antihvitvasking i Norden-Baltikum publisert

IMF publiserer i dag en rapport om ulike sider av antihvitvaskingsarbeidet i Norden-Baltikum. Norske myndigheter har deltatt i arbeidet som begynte i 2021.

Under følger en norsk versjon av en felles pressemelding om prosjektet:

Sammen med IMF og samarbeidsland i den nordisk-baltiske regionen, annonserer norske myndigheter lanseringen av en IMF-rapport om analyse av finansielle strømmer, antihvitvaskingstilsyn og finansiell stabilitet.

I et foregangsprosjekt om antihvitvasking (AML/CFT), basert på teknisk assistanse, har Norge arbeidet med IMF, Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen og Sverige for å fortsette å styrke effektfullheten av antihvitvaskingsregimene på landnivå og regionalt nivå. IMF brukte maskinlæringsteknologi, på landnivå og regionalt nivå, for å forbedre forståelsen av grensekryssende hvitvaskingsrisikoer, analyserte antihvitvaskingsverktøyenes sensitivitet til slike risikoer og utviklet anbefalinger for å øke deres effektfullhet, og utforsket hvordan man kan kvantifisere hvitvaskingssjokk sin påvirkning på finansiell stabilitet.

Rapporten anerkjenner at den fortløpende innsatsen for å styrke antihvitvaskingsregimene er en klar prioritet i regionen og at koordinert handling og innovative løsninger er sentrale for å holde tritt med utviklingen knyttet til risikoer for finansiell integritet. Mer spesifikt anbefaler rapporten fortløpende årvåkenhet om grensekryssende finansielle strømmer, med regional informasjonsutveksling om makro-trender, og bedre identifisering av land som kan representere hvitvaskingsrisiko for den nordisk-baltiske regionen.  For å styrke antihvitvaskingstilsynet, anbefaler rapporten mer innsamling av grensekryssende data og komplementære investeringer i avanserte verktøy for dataanalyse, i tillegg til koordinert tilsynsinnsats for de bankene med høyest risiko. Til slutt anbefaler rapporten fortløpende analyse av effekten av hendelser om finansiell integritet på finansiell stabilitet for å styrke det finansielle systemet mot hvitvaskingssjokk.

Norske myndigheter ønsker analysene og ferdigstillelsen av prosjektet velkommen og håper at publiseringen av rapporten kan bidra til at privat sektor og andre land kan lære av erfaringene og god praksis i regionen. Norges pågående arbeid er i tråd med anbefalingene i IMF-rapporten, der følgende kan nevnes: Bedre bruk av tilgjengelige data, f.eks. fra Valutaregisteret, for å styrke risikobasert tilsyn, integrering av funn i analysen om finansielle strømmer i tilsynspraksis og ytterligere utvikling av verktøy for antihvitvaskingstilsyn for å styrke effektfullheten av tilsyn.

Les mer: