Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 25

Dette innhaldet er meir enn 2 år gammalt.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 25, 2022.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt

Måndag 20.  juni
Kl. 10.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit møte med utvalet som  skal stå for utgreiinga om EØS-avtala. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 17.05: Utanriksminister Anniken Huitfeldt har bilaterale møte med tidlegare president i Mosambik, Joaquim Alberto Chissano, så utanriksministeren i Jemen, Ahmad Awad bin Mubarak og til slutt utviklingsminister og viseutanriksminister i Dei foreinte arabiske emirata, Reem bint Ibrahim Al Hashemy i samband med årets Oslo Forum. Stad: Parkveien 45, Oslo

Pressekontakt: Ragnhild H. Simenstad, mobil 91 71 74 59

Kl. 19.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på ein middag for deltakarar på Oslo Forum. Stad: Parkveien 45, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Tysdag 21. - onsdag 22. juni
Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på Oslo Forum. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Losby gods

Pressekontakt: Ragnhild H. Simenstad, mobil 91 71 74 59

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

Måndag 20. juni
Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på styremøte i Verdas Matvareprogram (WFP). Møtet finn stad i Roma. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Tysdag 21. juni
Kl. 09.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på Norfunds generalforsamling. Stad: Fridtjofs Nansens Plass, Oslo 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Onsdag 22. juni
Kl. 15.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim møter Japans ambassadør Kawamura Hiroshi. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Torsdag 23. juni
Kl. 12.45: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på eit møte med United Nations Global Compact om global matsatsing. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 13.30: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på eit møte med Utviklingsfondet om bønders rettar til såfrø. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Henrik Thune

Tysdag 21. - onsdag 22. juni
Statssekretær Henrik Thune deltek på Oslo Forum. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Losby gods

Pressekontakt: Ragnhild H. Simenstad, rhs@mfa.no, mobil 91 71 74 59 

Fredag 24. juni
Kl. 14.00: Statssekretær Henrik Thune har eit møte med Mike Hammer, USAs spesialutsending for Afrikas horn. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Eivind Vad Petersson

Torsdag 23. juni
Kl. 11.00: Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek på konsultasjonar med Armenia. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Fredag 24. juni
Kl. 10.00: Statssekretær Eivind Vad Petersson har eit møte med Helsingforskomiteen og LGBTI-aktivistar frå Øst-Europa. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Bjørg Sandkjær

Måndag 20. juni
Kl. 13.15: Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek i ein panelsamtale om LHBT+ i regi av LHL Internasjonal. Arrangementet finn stad på Kulturhuset, Oslo. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Tysdag 21. juni
Kl. 16.00: Statssekretær Bjørg Sandkjær held eit innlegg på eit møte i regi av Arbeidarpartiets homonettverk. Arrangementet finn stad på Arbeiderpartiets partikontor, Oslo. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Onsdag 22. juni
Kl. 16.15: Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på jubileumsfeiringa av ungdomsorganisasjonen til Kirkens Nødhjelp (KN), Changemaker. Arrangementet finn stad på Salt, Oslo. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Torsdag 23. juni
Kl. 12.45: Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på eit møte med United Nations Global Compact om global matsatsing. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 19.30: Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på ei markering av Skeivt Kulturår og Oslo Pride. Markeringa finn stad på Oslo Rådhus.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02