Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 38

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 38, 2022.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt

Måndag 19. - fredag 23. september
Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek under høgnivåveka til FNs generalforsamling. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: New York, USA

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Ragnhild H. Simenstad, +47 91 71 74 59

Onsdag 21. september
Kl. 12.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på eit møte (digitalt) i Stortingets europautval.

Pressekontakt: Pressevakt, 23 95 00 02

Laurdag 24. september
Kl. 13.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt er til stades under avdukinga av ei byste av polfarar Roald Amundsen. Stad: Kolbotn

Pressekontakt: Pressevakt, 23 95 00 02

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

Måndag 19. - fredag 23. september
Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek under høgnivåveka til FNs generalforsamling. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: New York, USA

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Ane Haavardsdatter Lunde, +47 97 67 12 50

Statssekretær Eivind Vad Petersson

Onsdag 21. - fredag 23. september
Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek på Regionalt nordområdeforum. Stad: Senja 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Erling Rimestad

Tysdag 20. september
Kl. 11.00: Statssekretær Erling Rimestad har eit møte med Amnesty Noreg sin generalsekretær, John Peder Egenæs. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Bjørg Sandkjær

Måndag 19. september
Kl. 09.30: Statssekretær Bjørg Sandkjær får besøk av ein likestillingsdelegasjon frå Uganda. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakt, 23 95 00 02

Torsdag 22. september
Kl. 13.30: Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek i panelsamtale på årssamlinga til styret i Atlas-alliansen. Stad: Nationaltheatret Konferansesenter, Oslo

Pressekontakt: Pressevakt, 23 95 00 02