Informasjonsutvekslingsavtale med De Forente Arabiske Emirater undertegnet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansminister Siv Jensen undertegnet nylig, på vegne av Norge, en avtale om utveksling av opplysninger for skatteformål med De Forente Arabiske Emirater. Avtalen med Emiratene var den siste avtalen som gjensto å få undertegnet da det nordiske samarbeidsprosjektet ble avsluttet i fjor.

- Undertegningen av denne avtalen er svært viktig for Norge og markerer avslutningen av et svært vellykket nordisk samarbeid. Vi har nå et av de største avtalenettverkene for utveksling av informasjon i skattesaker i verden. Det sikrer norske skattemyndigheter økt innsyn i en lang rekke land. Avtalene er et viktig og godt verktøy for skatteetaten både for å forhindre og avdekke skatteunndragelser i utlandet, sier finansminister Siv Jensen.

Det nordiske samarbeidsprosjektet startet opp i 2005/2006, og ble formelt avsluttet i fjor. Gjennom det nordiske samarbeidsprosjektet har Norge inngått avtaler om utveksling av opplysninger med 45 jurisdiksjoner, herunder samtlige jurisdiksjoner som ble identifisert av OECD som skadelige skattejurisdiksjoner.